Bảo Hiểm Tử Vong Và Thương Tật Toàn Bộ Vĩnh Viễn | MB Ageas Life
Bảo Hiểm Tử Vong Và Thương Tật Toàn Bộ Vĩnh Viễn
Alt image

Quyền lợi bảo hiểm

Alt image

Thông tin chung

Alt image

Tài liệu tham khảo

Alt image

Liên hệ

Bảo Hiểm Tử Vong Và Thương Tật Toàn Bộ Vĩnh Viễn

Điểm ưu việt của sản phẩm

Quyền lợi Tử vong / Thương tật toàn bộ vĩnh viễn

Chi trả 100% Số tiền bảo hiểm nếu Người được bảo hiểm Tử vong / Thương tật toàn bộ vĩnh viễn.

Alt imageAlt image

Thông tin chung

Thêm bảo vệ, bớt âu lo

Alt image
Alt image

Tuổi tham gia bảo hiểm

Từ 30 ngày tuổi – 60 tuổi.

Alt image

Tuổi tối đa khi đáo hạn

80 tuổi.

Alt image

Thời hạn bảo hiểm

5 năm - 25 năm.

Alt image

Thời hạn đóng phí

5 năm - Thời hạn bảo hiểm.

Alt image

Định kì đóng phí

Trùng với định kì của Hợp đồng chính.

Alt image

Lưu ý

Bảo Hiểm Tử Vong Và Thương Tật Toàn Bộ Vĩnh Viễn là sản phẩm bổ trợ nhằm gia tăng quyền lợi, chỉ cung cấp kèm sản phẩm chính.

TRAO ĐỔI VÀ TƯ VẤN

Hãy cho chúng tôi biết về kế hoạch của bạn

Sử dụng e-mail để đăng ký nhận thông tin mới từ MB Ageas Life

Bằng việc click nút "Gửi thông tin", bạn đã đồng ý với cácđiều khoản và điều kiệncủa chúng tôi
Gửi thông tin
Back to top