Bảo Hiểm Hỗ Trợ Viện Phí Và Chi Phí Phẫu Thuật | MB Ageas Life
Bảo Hiểm Hỗ Trợ Viện Phí Và Chi Phí Phẫu Thuật
Alt image

Quyền lợi bảo hiểm

Alt image

Thông tin chung

Alt image

Tài liệu tham khảo

Alt image

Liên hệ

Bảo Hiểm Hỗ Trợ Viện Phí Và Chi Phí Phẫu Thuật

Điểm ưu việt của sản phẩm

Quyền lợi Hỗ trợ viện phí nội trú (*)

Chi trả 0,2% Số tiền bảo hiểm (không vượt quá 2 triệu đồng) cho một ngày nằm viện nội trú.

Chi trả 0,4% Số tiền bảo hiểm cho một ngày nằm viện tại Đơn vị điều trị tích cực (ICU).

Chi trả 0,6% Số tiền bảo hiểm cho một ngày nằm viện do điều trị Bệnh hiểm nghèo.

Chi trả tối đa 150 ngày trong Thời hạn bảo hiểm (1 Năm hợp đồng), tối đa 1000 ngày cho toàn bộ thời hạn tham gia Sản phẩm bổ trợ.

Ghi chú: (*) Khách hàng chỉ nhận 1 trong 3 mức quyền lợi, tùy theo mức nào cao nhất.

Alt imageAlt image

Quyền lợi Hỗ trợ chi phí Phẫu thuật

Bảo hiểm cho hơn 90 loại Phẫu thuật khác nhau.

Chi trả 2%/5%/10%/20% Số tiền bảo hiểm tương ứng với mức độ phức tạp của mỗi Phẫu thuật nếu Người được bảo hiểm phải Phẫu thuật khi đang Nằm viện, và được chấp nhận chi trả Quyền lợi Hỗ trợ viện phí nội trú.

Chi trả tối đa cho Hỗ trợ chi phí phẫu thuật là 100% STBH.

Alt imageAlt image

Thông tin chung

Thêm bảo vệ, bớt âu lo

Alt image
Alt image

Tuổi tham gia bảo hiểm

0 tuổi - 70 tuổi

Alt image

Thời hạn đóng phí

Bằng Thời hạn bảo hiểm.

Alt image

Định kỳ đóng phí

Trùng với Định kỳ đóng phí của hợp đồng chính.

Alt image

Phạm vi quyền lợi

Hỗ trợ chi phí nằm viện nội trú và chi phí phẫu thuật.

Alt image

Lưu ý

Bảo Hiểm Hỗ Trợ Viện Phí Và Chi Phí Phẫu Thuật là sản phẩm bổ trợ nhằm gia tăng quyền lợi, chỉ cung cấp kèm sản phẩm chính

TRAO ĐỔI VÀ TƯ VẤN

Hãy cho chúng tôi biết về kế hoạch của bạn

Sử dụng e-mail để đăng ký nhận thông tin mới từ MB Ageas Life

Bằng việc click nút "Gửi thông tin", bạn đã đồng ý với cácđiều khoản và điều kiệncủa chúng tôi
Gửi thông tin
Back to top