Sản Phẩm Bảo Hiểm Bệnh Hiểm Nghèo | MB Ageas Life
Bảo Hiểm Bệnh Hiểm Nghèo
Alt image

Quyền lợi bảo hiểm

Alt image

Thông tin chung

Alt image

Tài liệu tham khảo

Alt image

Liên hệ

Bảo Hiểm Bệnh Hiểm Nghèo

Điểm ưu việt của sản phẩm

Quyền lợi bảo hiểm được chi trả nhiều lần, lên tới 220% Số tiền bảo hiểm

Chi trả 20% Số tiền bảo hiểm nếu mắc bệnh hiểm nghèo giai đoạn đầu; tối đa chi trả 4 lần cho 4 nhóm bệnh khác nhau.

Chi trả tối đa 100% Số tiền bảo hiểm nếu mắc bệnh hiểm nghèo giai đoạn sau, tối đa chi trả 2 lần cho 2 bệnh thuộc hai nhóm khác nhau. Tổng quyền lợi bảo hiểm chi trả tối đa lên đến 200% Số tiền bảo hiểm.

Chi trả 20% Số tiền bảo hiểm nếu mắc một số bệnh ung thư theo giới tính.

Alt imageAlt image

Phạm vi bảo hiểm rộng

Phạm vi bảo hiểm lên đến 48 căn bệnh hiểm nghèo.

Alt imageAlt image

Quyền lợi miễn đóng phí bảo hiểm

Phí bảo hiểm của sản phẩm bổ trợ sẽ được miễn nếu được chẩn đoán mắc bệnh hiểm nghèo giai đoạn sau.

Alt imageAlt image

Thông tin chung

Thêm bảo vệ, bớt âu lo

Alt image
Alt image

Tuổi tham gia bảo hiểm

Từ 30 ngày tuổi đến 60 tuổi.

Alt image

Tuổi tối đa khi đáo hạn

65 tuổi.

Alt image

Thời hạn bảo hiểm

5 năm - 25 năm.

Alt image

Thời hạn đóng phí

5 năm - Thời hạn bảo hiểm.

Alt image

Định kì đóng phí

Trùng với định kỳ của Hợp đồng chính.

Alt image

Lưu ý

Bảo Hiểm Bệnh Hiểm Nghèo là sản phẩm bổ trợ nhằm gia tăng quyền lợi, chỉ cung cấp kèm sản phẩm chính.

TRAO ĐỔI VÀ TƯ VẤN

Hãy cho chúng tôi biết về kế hoạch của bạn

Sử dụng e-mail để đăng ký nhận thông tin mới từ MB Ageas Life

Bằng việc click nút "Gửi thông tin", bạn đã đồng ý với cácđiều khoản và điều kiệncủa chúng tôi
Gửi thông tin
Back to top