Skip to main content

Thông tin lãi suất

Valid from
6%
01-01-2020
Lãi suất đầu tư Quỹ liên kết chung tháng 1 năm 2020
Valid from
6%
01-12-2019
Lãi suất đầu tư Quỹ liên kết chung tháng 12 năm 2019
Valid from
6%
01-11-2019
Lãi suất đầu tư Quỹ liên kết chung tháng 11 năm 2019
Valid from
6%
01-10-2019
Lãi suất đầu tư Quỹ liên kết chung tháng 10 năm 2019
Valid from
6%
01-09-2019
Lãi suất đầu tư Quỹ liên kết chung tháng 9 năm 2019
Valid from
6%
01-08-2019
Lãi suất đầu tư Quỹ liên kết chung tháng 8 năm 2019
Valid from
6%
01-07-2019
Lãi suất đầu tư Quỹ liên kết chung tháng 7 năm 2019
Valid from
6%
01-06-2019
Lãi suất đầu tư Quỹ liên kết chung tháng 6 năm 2019
Valid from
6%
01-05-2019
Lãi suất đầu tư Quỹ liên kết chung tháng 5 năm 2019
Valid from
6%
01-04-2019
Lãi suất đầu tư Quỹ liên kết chung tháng 4 năm 2019
Valid from
6%
01-03-2019
Lãi suất đầu tư Quỹ liên kết chung tháng 3 năm 2019
Valid from
6%
01-02-2019
Lãi suất đầu tư Quỹ liên kết chung tháng 2 năm 2019
Valid from
6%
01-01-2019
Lãi suất đầu tư Quỹ liên kết chung tháng 1 năm 2019
Valid from
6%
01-12-2018
Lãi suất đầu tư Quỹ liên kết chung tháng 12 năm 2018
Valid from
6%
01-11-2018
Lãi suất đầu tư Quỹ liên kết chung tháng 11 năm 2018
Valid from
6%
01-10-2018
Lãi suất đầu tư Quỹ liên kết chung tháng 10 năm 2018
Valid from
6%
01-09-2018
Lãi suất đầu tư Quỹ liên kết chung tháng 9 năm 2018

Quý khách có thể tham khảo các mức lãi suất trước đây, bằng cách nhấn vào đây.

Cùng Bạn dựng xây hạnh phúc!

Hãy để chúng tôi cùng Bạn tạo ra những điều tuyệt vời.

Liên hệ ngay