Sức khỏe của Bạn - Hành trang tích lũy

Content
MB Ageas Life Sức khỏe của bạn

Sức khỏe của Bạn

      

Hành trang tích lũy

Không có sức khỏe, sẽ không có gì cả, không có cuộc sống hiện tại và cũng không có tương lai. Gói bảo hiểm bảo vệ là chọn lựa lý tưởng nhất. Gói này sẽ giúp Bạn có thể sử dụng những phương pháp điều trị y tế tiên tiến nhất, các kỹ thuật hiện đại mà không cần lo lắng về chi phí không lường trước. Gói này đồng thời bảo hiểm toàn bộ tử vong, thương tật toàn bộ vĩnh viễn, tai nạn bất ngờ hay bệnh nan y. Đây là gói giải pháp đơn giản hiệu quả chúng tôi mang đến cho Bạn. Chúng tôi có 3 gói để Bạn có thể lựa chọn.
Hãy liên hệ để chúng tôi có cơ hội hiểu và tư vấn cho Bạn tốt nhất.    

image

Gói cơ bản

Chi tiết:
Mức phí năm cố định 5tr VNĐ
Thời hạn nộp phí và thời hạn bảo hiểm cố định 10 năm
Số tiền bảo hiểm 250 triệu VNĐ

Quyền lợi

 1. Quyền lợi bảo hiểm Tử vong và TTTBVV bằng 50 lần phí năm
 2. Quyền lợi bảo hiểm Tai nạn bằng 50 lần phí năm
 3. Quyền lợi bảo hiểm Bệnh hiểm nghèo bằng 25 lần phí năm
 4. Cấu phần tích lũy với quyền lợi đáo hạn từ 2 đến 10 phí năm (tùy thuộc độ tuổi, giới tính) (với quyền lợi phiếu tiền mặt định kỳ 3% STBH mỗi 3 năm)
advanced image

Gói nâng cao

Chi tiết:
Mức phí năm cố định 10tr VNĐ
Thời hạn nộp phí và thời hạn bảo hiểm cố định 10 năm
Số tiền bảo hiểm 500 triệu VNĐ

Quyền lợi

 1. Quyền lợi bảo hiểm Tử vong và TTTBVV bằng 50 lần phí năm
 2. Quyền lợi bảo hiểm Tai nạn bằng 50 lần phí năm
 3. Quyền lợi bảo hiểm Bệnh hiểm nghèo bằng 25 lần phí năm
 4. Cấu phần tích lũy với quyền lợi đáo hạn từ 2 đến 10 phí năm (tùy thuộc độ tuổi, giới tính) (với quyền lợi phiếu tiền mặt định kỳ 3% STBH mỗi 3 năm)
full image

Gói toàn diện

Chi tiết:
Mức phí năm cố định 20tr VNĐ
Thời hạn nộp phí và thời hạn bảo hiểm cố định 10 năm
Số tiền bảo hiểm 1 tỷ VNĐ

Quyền lợi

 1. Quyền lợi bảo hiểm Tử vong và TTTBVV bằng 50 lần phí năm
 2. Quyền lợi bảo hiểm Tai nạn bằng 50 lần phí năm
 3. Quyền lợi bảo hiểm Bệnh hiểm nghèo bằng 25 lần phí năm
 4. Cấu phần tích lũy với quyền lợi đáo hạn từ 2 đến 10 phí năm (tùy thuộc độ tuổi, giới tính) (với quyền lợi phiếu tiền mặt định kỳ 3% STBH mỗi 3 năm)

Cùng Bạn dựng xây hạnh phúc!

Hãy để chúng tôi cùng Bạn tạo ra những điều tuyệt vời.

Liên hệ ngay