Content
Bảo hiểm Gia đình của bạn

Gia đình thân yêu

Kế hoạch tùy chọn

Với lựa chọn kết hợp sản phẩm linh hoạt, Bạn có thể lựa chọn giải pháp dành riêng và phù hợp nhất với mình. 
Rất đơn giản, bạn thực hiện theo 2 bước:
1) lựa chọn sản phẩm chính  
                                 2) lắp ghép bất kỳ sản phẩm bổ trợ tuỳ chọn.
Sản phẩm chính Bạn chọn + Sản phẩm bổ trợ Bạn chọn
= Giải pháp của riêng Bạn.

Hành trình hạnh phúc

Hành trình hạnh phúc

Hành trình hạnh phúc là sản phẩm bảo hiểm nhân thọ giúp bảo vệ bạn khỏi những rủi ro bất ngờ trong cuộc sống đồng thời tích lũy cho các kế hoạch trong tương lai

Chi tiết:
• Tuổi tối đa khi đáo hạn hợp đồng: 80 tuổi
• Thời hạn hợp đồng: 5 đến 25 năm
• Thời hạn đóng phí: tối thiểu 5 năm đến tối đa bằng thời hạn hợp đồng
• Định kỳ đóng phí: năm, nửa năm, quý.

Quyền lợi

 1. Phiếu tiền mặt: trả phiếu tiền mặt trị giá 3% số tiền bảo hiểm cuối mỗi 3 năm kể từ ngày hiệu lực hợp đồng
 2. Quyền lợi đáo hạn: trả 100% số tiền bảo hiểm vào ngày đáo hạn hợp đồng
MBAL An Cư

MBAL An Cư

Tích hợp với các nghiệp vụ vay mua bất động sản trả góp tại Ngân hàng với Số tiền bảo hiểm giảm dần, Đóng phí một lần hoặc Định kỳ.

Chi tiết:
• Tuổi tham gia: 18 đến 60 tuổi
• Tuổi tối đa khi đáo hạn: 65 tuổi
• Thời hạn bảo hiểm:có thể bằng hoặc ngắn hơn thời hạn hợp đồng tín dụng, tối thiểu 3 năm tối đa 25 năm thời hạn bảo hiểm sẽ kết thúc khi người được bảo hiểm đạt 65 tuổi
• Thời hạn đóng phí: đóng phí một lần, có thể tích hợp vào khoản vay
• Số tiền bảo hiểm: giảm dần đều theo thời gian, có thể không bằng dư nợ vay

Quyền lợi

 1. Chi trả quyền lợi tử vong hoặc quyền lợi Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn bằng Số tiền bảo hiểm cộng Khoản lãi tại thời điểm sự kiện tử vong hoặc Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn xảy ra, tùy trường hợp nào xảy ra trước
MBAL An Phát

MBAL An Phát

Tích hợp với nghiệp vụ vay tín chấp, Số tiền bảo hiểm bằng dư nợ thực tế, phí bảo hiểm định kỳ tích hợp vào lãi vay.

Chi tiết:
• Tuổi tham gia: 18 đến 60 tuổi
• Tuổi tối đa khi đáo hạn: 65 tuổi
• Thời hạn bảo hiểm: có thể bằng hoặc ngắn hơn thời hạn hợp đồng tín dụng, tối thiểu 1 năm tối đa 10 năm thời hạn bảo hiểm sẽ kết thúc khi người được bảo hiểm đạt 65 tuổi
• Thời hạn đóng phí: bằng thời hạn khoản vay
• Số tiền bảo hiểm: bằng Dư nợ vay tại thời điểm xảy ra Sự kiện bảo hiểm, cộng với khoản lãi phát sinh từ ngày trả lãi gần nhất ngay trước ngày phát sinh Sự kiện bảo hiểm theo Lịch trả nợ đến ngày phát sinh Sự kiện bảo hiểm

Quyền lợi

 1. Chi trả quyền lợi tử vong hoặc quyền lợi Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn bằng Số tiền bảo hiểm tại thời điểm sự kiện tử vong hoặc Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn xảy ra, tùy trường hợp nào xảy ra trước
Kiến tạo ước mơ

Kiến tạo ước mơ

Kiến tạo ước mơ là sản phẩm bảo hiểm nhân thọ bảo vệ bạn khỏi những rủi ro bất ngờ trong cuộc sống đồng thời đảm bảo nguồn tài chính vững vàng để bạn kiên định trong hành trình kiến tạo, hiện thực hóa ước mơ của mình.

Chi tiết:

Tuổi tham gia bảo hiểm:

- Người được bảo hiểm: Từ 30 ngày tuổi đến 70 tuổi.

- Bên mua bảo hiểm: Từ 18 tuổi trở lên.

- Tuổi đáo hạn: 100 tuổi.

Thời hạn bảo hiểm: Đến khi Người được bảo hiểm đạt 100 tuổi.

Thời hạn đóng phí: Từ 3 năm đến bằng Thời hạn bảo hiểm.

Định kỳ đóng phí: Năm/Nửa năm/Quý/Tháng.

Quyền lợi

 1. 1. Linh hoạt hoạch định kế hoạch tài chính. Khách hàng có thể tự do tùy chọn thời gian đóng phí, STBH, mức Quyền lợi bảo hiểm để có một kế hoạch tài chính – bảo vệ phù hợp nhu cầu cá nhân.
 2. 2. Quyền lợi bảo hiểm tai nạn tối đa lên tới hơn 300% STBH.
 3. 3. Quyền lợi bảo hiểm bệnh hiểm nghèo tích hợp.
 4. 4. Thưởng duy trì hợp đồng mỗi 5 năm. Giá trị của khoản thưởng bằng 20% tổng lãi đã công bố của 5 năm liền trước đó.
 5. 5. Quyền rút tiền từ giá trị tài khoản tại bất kỳ thời điểm nào khi bạn có nhu cầu tài chính.
Kế hoạch bảo vệ thông minh

Kế hoạch bảo vệ thông minh

Kế hoạch Bảo vệ thông minh cung cấp cho bạn một giải pháp bảo vệ toàn diện trước những rủi ro bất ngờ trong cuộc sống đồng thời tích lũy cho các kế hoạch trong tương lai.

- Phạm vi bảo hiểm rộng với mức chi phí hợp lý.

- Mức quyền lợi tai nạn cao.

- Quyền lợi bệnh hiểm nghèo chi trả nhiều lần.

- Hỗ trợ chi phí nằm viện và phẫu thuật.

Thông tin về sản phẩm: https://bit.ly/2wcFmU0

Quyền lợi

 1. 1. Quyền lợi bảo hiểm tử vong/thương tật toàn bộ vĩnh viễn: Số lớn hơn giữa Giá trị tài khoản và STBH hoặc tổng Giá trị tài khoản và STBH
 2. 2. Quyền lợi bảo hiểm tai nạn: Tối đa lên đến hơn 300% STBH
 3. 3. Quyền lợi bảo hiểm bổ trợ bệnh hiểm nghèo: Chi trả nhiều lần, chi trả cho nhiều nhóm bệnh khác nhau.
 4. 4. Quyền lợi bảo hiểm bổ trợ hỗ trợ viện phí và chi phí phẫu thuật: Chi trả theo tỷ lệ dựa trên độ nghiêm trọng của phẫu thuật, nhân 3 quyền lợi nằm viện nếu nằm viện điều trị bệnh hiểm nghèo.

Cùng Bạn dựng xây hạnh phúc!

Hãy để chúng tôi cùng Bạn tạo ra những điều tuyệt vời.

Liên hệ ngay