Skip to main content
Content
MB Ageas Life Vun Dưỡng Hiền Tài

Cho con vững bước

    

Vun dưỡng hiền tài

Đây là gói giải pháp đơn giản và hiệu quả mà chúng tôi đưa đến cho Bạn. Chúng tôi có 3 gói để Bạn có thể lựa chọn. Hãy liên hệ với chúng tôi để chúng tôi có cơ hội hiểu và tư vấn cho Bạn tốt nhất.

image

Gói cơ bản

Chi tiết:
- Thời hạn đóng phí cố định 10 năm, STBH cố định 30tr VNĐ
- Thời hạn bảo hiểm phụ thuộc vào tuổi trẻ em
- Phí bảo hiểm cố định 10,5 tr/năm
- Bắt đầu nhận quyền lợi khi trẻ được 18 tuổi, quyền lợi chi trả mỗi năm bằng 100% STBH (ngoài ra còn có các phần thưởng khi trẻ tốt nghiệp THPT hoặc đạt thành tích cao khi tốt nghiệp đại học).

Quyền lợi

 1. Quyền lợi học vấn trị giá 400% STBH
 2. Thưởng tốt nghiệp trung học trị giá 20% STBH
 3. Thưởng thành tích học tập trị giá 20% STBH
 4. Quyền lợi bảo hiểm Tử vong và TTTBVV
 5. Quyền lợi bảo hiểm Miễn đóng phí tích hợp
advanced image

Gói nâng cao

Chi tiết:
- Thời hạn đóng phí cố định 10 năm, STBH cố định 60tr VNĐ
- Thời hạn bảo hiểm phụ thuộc vào tuổi trẻ em
- Phí bảo hiểm cố định 21 tr/năm
- Bắt đầu nhận quyền lợi khi trẻ được 18 tuổi, quyền lợi chi trả mỗi năm bằng 100% STBH (ngoài ra còn có các phần thưởng khi trẻ tốt nghiệp THPT hoặc đạt thành tích cao khi tốt nghiệp đại học).

Quyền lợi

 1. Quyền lợi học vấn trị giá 400% STBH
 2. Thưởng tốt nghiệp trung học trị giá 20% STBH
 3. Thưởng thành tích học tập trị giá 20% STBH
 4. Quyền lợi bảo hiểm Tử vong và TTTBVV
 5. Quyền lợi bảo hiểm Miễn đóng phí tích hợp
full image

Gói toàn diện

Chi tiết:
- Thời hạn đóng phí cố định 10 năm, STBH cố định 120tr VNĐ
- Thời hạn bảo hiểm phụ thuộc vào tuổi trẻ em
- Phí bảo hiểm cố định 42 tr/năm
- Bắt đầu nhận quyền lợi khi trẻ được 18 tuổi, quyền lợi chi trả mỗi năm bằng 100% STBH (ngoài ra còn có các phần thưởng khi trẻ tốt nghiệp THPT hoặc đạt thành tích cao khi tốt nghiệp đại học).

Quyền lợi

 1. Quyền lợi học vấn trị giá 400% STBH
 2. Tưởng tốt nghiệp trung học trị giá 20% STBH
 3. Thưởng tốt nghiệp trung học trị giá 20% STBH
 4. Quyền lợi bảo hiểm Tử vong và TTTBVV
 5. Quyền lợi bảo hiểm Miễn đóng phí tích hợp

Cùng Bạn dựng xây hạnh phúc!

Hãy để chúng tôi cùng Bạn tạo ra những điều tuyệt vời.

Liên hệ ngay