Quyền lợi bảo hiểm bổ trợ Tử vong hoặc TTTBVV do Tai nạn | MB Ageas Life
Bảo hiểm Tử vong hoặc Thương tật toàn bộ vĩnh viễn do Tai nạn (quyền lợi bảo hiểm bổ trợ)
Alt image

Điểm ưu việt

Alt image

Thông tin chung

Alt image

Tài liệu tham khảo

Alt image

Liên hệ

Bảo hiểm Tử vong hoặc Thương tật toàn bộ vĩnh viễn do Tai nạn (quyền lợi bảo hiểm bổ trợ)

Điểm ưu việt của sản phẩm

Quyền lợi bảo hiểm Tử vong hoặc TTTBVV do Tai nạn thông thường

Chi trả 100% Số tiền bảo hiểm nếu Người được bảo hiểm tử vong hoặc TTTBVV do Tai nạn thông thường.

Alt imageAlt image

Quyền lợi bảo hiểm Tử vong hoặc TTTBVV do Tai nạn giao thông công cộng

Chi trả 200% Số tiền bảo hiểm nếu Người được bảo hiểm tử vong hoặc TTTBVV do Tai nạn giao thông công cộng.

Alt imageAlt image

Thông tin chung

Thêm bảo vệ, bớt âu lo

Alt image
Alt image

Người được bảo hiểm

Từ 30 ngày tuổi đến 65 tuổi

Alt image

Tuổi đáo hạn

66 tuổi

Alt image

Thời hạn bảo hiểm

Đến khi Người được bảo hiểm đạt 66 tuổi

Alt image

Lưu ý

Quyền lợi bảo hiểm bổ trợ Bảo hiểm Tử vong hoặc Thương tật toàn bộ vĩnh viễn do Tai nạn chỉ cung cấp kèm sản phẩm chính.

TRAO ĐỔI VÀ TƯ VẤN

Hãy cho chúng tôi biết về kế hoạch của bạn

Sử dụng e-mail để đăng ký nhận thông tin mới từ MB Ageas Life

Bằng việc click nút "Gửi thông tin", bạn đã đồng ý với cácđiều khoản và điều kiệncủa chúng tôi
Gửi thông tin
Back to top