Cổ đông Ageas của Bảo hiểm nhân thọ MB Ageas Life

Tập đoàn bảo hiểm quốc tế Ageas (Bỉ)

Alt image
Alt image

Kinh nghiệm chuyên gia từ Tập đoàn bảo hiểm quốc tế Ageas (Bỉ)

Alt image

Kinh nghiệm chuyên gia từ Tập đoàn bảo hiểm quốc tế Ageas (Bỉ)

Tập đoàn bảo hiểm quốc tế Ageas (Ageas)

Ageas là Tập đoàn bảo hiểm quốc tế với bề dày phát triển gần 200 năm, chuyên cung cấp sản phẩm bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ cho khách hàng doanh nghiệp và khách hàng cá nhân.

Là một thương hiệu bảo hiểm lớn đến từ Châu Âu, đến nay mạng lưới của Ageas hiện đã vươn ra toàn châu Âu và Châu Á, với nhiều công ty con, các liên doanh với các tổ chức tài chính lớn trên thế giới.

Ageas luôn nằm trong nhóm dẫn đầu thị trường tại các quốc gia Công ty đang hoạt động. Năm 2020, Ageas có đội ngũ nhân viên hơn 45.000 người và doanh thu đạt gần 36 tỷ EUR.

Back to top