Bảo hiểm tâm an - Hoàn tiền như ý

Khuyến mại

Bảo hiểm tâm an - Hoàn tiền như ý

Alt image
ByMB Ageas Life19 tháng 3 năm 2020
Bảo hiểm tâm an - Hoàn tiền như ý

Từ 19/3/2020 đến hết 20/5/2020, MB hoàn 5% cho chủ thẻ khi thanh toán phí bảo hiểm lần đầu cho hợp đồng bảo hiểm mới của MB Ageas life với thẻ tín dụng MB Visa hoặc MB JCB.

1598931881810_original.jpg


Chi tiết:
•    Thời gian chương trình: Từ 19/3/2020 đến hết 20/5/2020 hoặc đến khi hết ngân sách chương trình;
•    Hoàn 5% giá trị giao dịch thanh toán phí bảo hiểm lần đầu.
•    Áp dụng: giá trị thanh toán tối thiểu lần đầu là 15 triệu đồng đối với sản phẩm bảo hiểm nhân thọ của MB Ageas Life.
•    Áp dụng với bảo hiểm: sản phẩm bảo hiểm nhân thọ của MB Ageas Life (bao gồm các sản phẩm; Vun Dưỡng Hiền Tài, Hành Trang Tích Lũy, Kiến Tạo Ước Mơ, Ngày Mai Sẵn Sàng, Hành Trình Hạnh Phúc, và các gói sản phẩm: Bảo Vệ Thông Minh, Giáo Dục Thông Minh, Tiết Kiệm Thông Minh) hoặc sản phẩm khác (nếu có)Hoàn tối đa 5 triệu đồng/giao dịch/chủ thẻ.
•    Mỗi chủ thẻ được nhận ưu đãi 01 lần duy nhất trong suốt thời gian diễn ra chương trình (Áp dụng đồng thời với chủ thẻ chính và chủ thẻ phụ).
•    Chủ thẻ tín dụng, bên mua bảo hiểm và người thanh toán phí của hợp đồng bảo hiểm phải là 01 người. 
•    Đối với hợp đồng bảo hiểm MBAL, hợp đồng cần có ngày hiệu lực từ 19/3-20/5/2020, và còn hiệu lực tại thời điểm chốt tính thưởng là 21/7/2020 và đã qua thời gian cân nhắc.
•    Không áp dụng đối với khách hàng nợ nhóm 2 trở lên hoặc giao dịch gian lận.
•    Chương trình có thể dừng khi hết ngân sách mà không cần phải báo trước. 
•    Khách hàng cần lưu ý rằng khi Khách hàng tham gia Chương Trình/ đồng ý nhận các ưu đãi theo Chương Trình, Khách hàng sẽ được xem là đã đọc, hiểu và chấp thuận bản Điều Khoản và Điều Kiện được cập nhật tại đây

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Sử dụng e-mail để đăng ký nhận thông tin mới từ MB Ageas Life

Bằng việc click nút "Gửi thông tin", bạn đã đồng ý với cácđiều khoản và điều kiệncủa chúng tôi
Gửi thông tin