Thể lệ chương trình khuyến mại "Vui giáng sinh, Rinh hạnh phúc"

Khuyến mại

Thể lệ chương trình khuyến mại "Vui giáng sinh, Rinh hạnh phúc"

Alt image
ByMB Ageas Life23 tháng 12 năm 2019
Thể lệ chương trình khuyến mại "Vui giáng sinh, Rinh hạnh phúc"

1. Tên Chương trình khuyến mại: “Vui Giáng Sinh, Rinh Hạnh Phúc” 

2. Địa bàn (phạm vi) khuyến mại: tại 63 tỉnh/thành phố trên toàn quốc

3. Hình thức khuyến mại: Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền như nêu tại Điểm 6 dưới đây 

4. Thời gian khuyến mại: Từ ngày 23/12/2019 đến hết ngày 31/12/2019 

5. Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại: Sản phẩm bảo hiểm nhân thọ của MB Ageas Life: Hành Trình Hạnh Phúc, Ngày Mai Sẵn Sàng, Kiến Tạo Ước Mơ và Kế Hoạch Thông Minh (Bảo vệ Thông Minh, Giáo dục thông minh, Tiết kiệm thông minh).

6. Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại: Quà tặng là Vàng, Phiếu quà tặng Esteem và Phiếu quà tặng du lịch (Hình ảnh chi tiết tại Phụ Lục 1)

7. Khách hàng của Chương trình khuyến mại: Bên mua bảo hiểm là khách hàng cá nhân mua Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại nêu tại Điểm 5 nêu trên qua lực lượng đại lý bảo hiểm thuộc Kênh Đại lý truyền thống của MB Ageas Life, nộp đủ Phí bảo hiểm kỳ đầu trong Thời gian khuyến mại, Hợp đồng bảo hiểm được phát hành chậm nhất ngày 07/01/2020 và đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Điểm 8 dưới đây.

8. Cơ cấu giải thưởng: Khách hàng của Chương trình khuyến mại sẽ được nhận Quà tặng nếu đáp ứng các điều kiện nêu tại Điểm 8.1 và 8.2 dưới đây như sau:

8.1. Điều kiện về Phí bảo hiểm

1598931881679_original.png


* Quà tặng không có giá trị quy đổi thành tiền mặt

** Giá trị Quà tặng đã gồm thuế VAT, không bao gồm thuế TNCN, các loại phí, chi phí liên quan đến việc nhận Quà tặng (nếu có).

Trong đó: 

CP (Phí bảo hiểm định kỳ ghi trên Hợp đồng bảo hiểm): Phí bảo hiểm Khách hàng lựa chọn nộp theo định kỳ nộp phí ghi trên hợp đồng bảo hiểm

APE (Phí bảo hiểm quy năm): Phí bảo hiểm định kỳ được quy theo phí bảo hiểm theo năm

= CP x 12 (Nếu phí bảo hiểm nộp theo tháng)

= CP x 4 (Nếu phí bảo hiểm nộp theo quý)

= CP x 2 (Nếu phí bảo hiểm nộp theo nửa năm)

= CP (Nếu phí bảo hiểm nộp theo năm)

8.2. Điều kiện về Hợp đồng bảo hiểm: 

- Phí bảo hiểm kỳ đầu được nộp đầy đủ trong Thời gian khuyến mại và Hợp đồng bảo hiểm được phát hành chậm nhất ngày 07/01/2020; 

- Hợp đồng bảo hiểm (HĐBH) của Khách hàng không bị hủy/thay đổi phí trong Thời gian cân nhắc (21 ngày kể từ ngày Khách hàng nhận được Hợp đồng bảo hiểm) dẫn đến không đủ điều kiện nhận Quà tặng của Chương trình khuyến mại.

9. Tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại: 1,035,000,000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ, ba mươi lăm triệu đồng chẵn).

Tổng giá trị Quà tặng so với tổng giá trị hàng hóa khuyến mại: 8.6%

10. Nội dung chi tiết của Chương trình khuyến mại:

      10.1. Quy trình trao thưởng cho Khách hàng:

a)   Quà tặng cho Khách hàng đạt đủ điều kiện nêu tại Điểm 8 sẽ được MB Ageas Life trao/chuyển cho Khách hàng sau khi kết thúc Thời gian cân nhắc của Hợp đồng bảo hiểm, chậm nhất vào ngày 30/03/2020. 

b)   Sau 10 ngày kể từ ngày MB Ageas Life nhận được bằng chứng Khách hàng nhận được Quà tặng (báo phát thành công hoặc có văn bản ký nhận của khách hàng), Chuyên viên chăm sóc khách hàng của MB Ageas Life có thể gọi điện để xác nhận việc Khách hàng đã được nhận Quà tặng.

c)   Trường hợp Khách hàng hủy/thay đổi Hợp đồng bảo hiểm trong Thời gian cân nhắc hoặc Hợp đồng bảo hiểm được xác định vô hiệu/không phát sinh hiệu lực và MB Ageas Life phải hoàn phí cho Khách hàng dẫn đến không đủ điều kiện nhận Quà tặng, Khách hàng có trách nhiệm hoàn lại tiền mặt tương đương với giá trị Quà tặng đã nhận hoặc MB Ageas Life sẽ khấu trừ số tiền tương ứng giá trị Quà tặng khi thanh toán bất kỳ khoản tiền nào cho Khách hàng.

     10.2. Các quy định khác:

a)   Khách hàng có trách nhiệm kiểm tra quy cách, tính nguyên vẹn của Phiếu Quà Tặng/Hàng hóa ngay tại thời điểm được bàn giao. Mọi vấn đề liên quan đến Phiếu Quà Tặng/Hàng hóa cần ghi rõ vào Biên bản giao nhận Phiếu Quà Tặng/Hàng hóa và thông báo ngay cho MB Ageas Life theo số điện thoại và email nêu dưới đây. MB Ageas Life không chịu trách nhiệm đối với các các lỗi, hỏng của Phiếu Quà Tặng/Hàng hóa do Khách hàng không kiểm tra ngay tại thời điểm nhận bàn giao Phiếu Quà Tặng/Hàng hóa và/hoặc do lỗi sử dụng của Khách hàng sau thời điểm nhận Phiếu Quà Tặng/Hàng hóa. 

b)   Khi tham gia Chương trình khuyến mại, Khách hàng đồng ý để MB Ageas Life có toàn quyền sử dụng hình ảnh, thông tin của Khách hàng liên quan đến Chương trình vào các hoạt động quảng cáo và thông báo rộng rãi với công chúng mà không phải xin chấp thuận của Khách hàng và không phải trả thêm bất cứ khoản phí nào.

c)   Nhằm đảm bảo tính minh bạch của Chương trình khuyến mại, MB Ageas Life có quyền công bố số lượng Quà tặng, danh tính, quốc tịch và hình ảnh của người được tặng Quà tặng khi có nhu cầu và khi được yêu cầu.

d)   Chương trình khuyến mại này có thể thực hiện kết hợp với những Chương trình khuyến mại khác. Trong trường hợp có nhiều hơn một Chương trình khuyến mại áp dụng cho cùng loại Sản phẩm bảo hiểm, Khách hàng được quyền lựa chọn một trong số các Chương trình Khuyến mại đang được áp dụng trong Thời gian khuyến mại đối với Sản phẩm bảo hiểm đó.

e)   Khách hàng nhận Quà tặng phải chịu chi phí đi lại, ăn ở, phí và chi phí khác (nếu có) cho việc nhận Quà tặng và nộp thuế thu nhập cá nhân không thường xuyên (nếu có) theo quy định của pháp luật hiện hành. Trường hợp phải nộp thuế thu nhập không thường xuyên, Khách hàng đồng ý nộp khoản thuế thu nhập cá nhân bằng tiền cho MB Ageas Life để MB Ageas Life sẽ thay mặt khách hàng nộp cho cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

f)   Mọi thắc mắc, khiếu nại của Khách hàng liên quan đến Chương trình khuyến mại này được giải quyết trong vòng 30 ngày kể từ ngày kết thúc Chương trình khuyến mại hoặc kể từ ngày Khách hàng nhận được Quà tặng (Thời hạn khiếu nại), tùy thời điểm nào đến sau. Mọi tranh chấp, thắc mắc (nếu có) sẽ chỉ được giải quyết trong Thời hạn khiếu nại. MB Ageas Life có toàn quyền đưa ra quyết định giải quyết khiếu nại cuối cùng.

g)   Chương trình khuyến mại có thể thay đổi tại từng thời điểm theo toàn quyền quyết định của MB Ageas Life sau khi đã thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật.

f)   Chương trình khuyến mại có thể thay đổi tại từng thời điểm theo toàn quyền quyết định của MB Ageas Life sau khi đã thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật.Nếu vì lý do bất khả kháng (theo quy định của pháp luật) hoặc vì bất cứ lý do nào khác nằm ngoài tầm kiểm soát của MB Ageas Life hay không phải do lỗi của MB Ageas Life mà Chương trình khuyến mại không được diễn ra như kế hoạch hoặc có sự thay đổi hay ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động quản lý, điều hành, tính công bằng, MB Ageas Life (trong phạm vi pháp luật cho phép) hủy bỏ, kết thúc, thay đổi hoặc trì hoãn một phần hoặc toàn bộ Chương trình khuyến mại và/hoặc có thể loại ra khỏi Chương trình khuyến mại bất kỳ cá nhân nào  trong trường hợp có liên quan đến việc gây rối, phá hoại hay gian lận, trục lợi sau khi báo cáo cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc theo quy định của pháp luật hiện hành về trường hợp bất khả kháng. 

Mọi thắc mắc liên quan đến Chương trình khuyến mại này đề nghị liên hệ với:

Số điện thoại: 024 2229 6666 – Máy lẻ: 5010

Email: minh.vn@mbageas.life hoặc dvkh@mbageas.life

11. Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ MB Ageas cam kết thực hiện đúng và hoàn toàn chịu trách nhiệm về Chương trình khuyến mại trên theo quy định của pháp luật hiện hành. 

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Sử dụng e-mail để đăng ký nhận thông tin mới từ MB Ageas Life

Bằng việc click nút "Gửi thông tin", bạn đã đồng ý với cácđiều khoản và điều kiệncủa chúng tôi
Gửi thông tin