Chương trình khuyến mại "Cùng Bạn Sải Bước Bốn Phương"

Khuyến mại

Chương trình khuyến mại "Cùng Bạn Sải Bước Bốn Phương"

Alt image
ByMB Ageas Life31 tháng 12 năm 2017
Chương trình khuyến mại "Cùng Bạn Sải Bước Bốn Phương"

Từ ngày 06/10/2017 - 31/12/2017, MB Ageas Life triển khai Chương trình khuyến mại đặc biệt “Cùng Bạn Sải Bước Bốn Phương” dành cho Khách hàng tham gia bảo hiểm Nhân thọ qua hệ thống Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) như sau:

1598931882325_original.png

Thể lệ chương trình khuyến mại như sau:

                                              ĐIỀU KIỆN,  ĐIỀU KHOẢN CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI

                                                                  “Cùng bạn sải bước bốn phương”

1. Tên Chương trình khuyến mại: “Cùng bạn sải bước bốn phương”

2. Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại: 

    Sản phẩm bảo hiểm nhân thọ của MB Ageas Life: Vun dưỡng Hiền tài và Hành trang Tích lũy.

3. Thời gian khuyến mại: Từ ngày 06/10/2017 đến hết ngày 31/12/2017

4. Địa bàn (phạm vi) áp dụng khuyến mại:  tại các chi nhánh MB có triển khai hợp tác với MB Ageas Life trên địa  bàn  toàn quốc.

5. Hình thức khuyến mại:

Tặng quà bằng hiện vật.

6. Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:

Quà tặng là các hiện vật gồm: cốc sứ, áo mưa, ô che nắng, túi xách du lịch, vali kéo, cặp mũ bảo hiểm, ổ cắm đa năng khi đi du lịch.

7. Khách hàng của Chương trình khuyến mại:

Toàn bộ các Khách hàng mua Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại nêu tại điểm 2 nêu trên qua kênh phân phối MB, nộp phí trong Thời gian khuyến mại và được phát hành Hợp đồng bảo hiểm trước 31/12/2017 đạt các điều kiện theo quy định tại Điều 8 dưới đây.

8. Thể lệ Chương trình khuyến mại:

Toàn bộ các Khách hàng của Chương trình khuyến mại sẽ được nhận Quà tặng nếu đáp ứng các điều kiện nêu tại điểm 8.1 và 8.2 dưới đây như sau:

8.1.Điều kiện về phí bảo hiểm

1598931881930_original.png

8.2. Điều kiện về Hợp đồng bảo hiểm:

- Phí bảo hiểm được nộp đầy đủ trong Thời gian khuyến mại và Hợp đồng bảo hiểm được phát hành trước ngày 31/12/2017;

- Hợp đồng bảo hiểm của Khách hàng không bị hủy/thay đổi phí dẫn đến không đủ điều kiện nhận quà trong Thời gian cân nhắc của Hợp đồng bảo hiểm (21 ngày kể từ ngày Khách hàng nhận được Hợp đồng bảo hiểm).

9. Quy trình trao thưởng cho Khách hàng:

9.1.   Khách hàng sẽ được thông báo đáp ứng đủ tiêu chí nhận Quà tặng, loại Quà tặng (nếu có) theo quy định tại điểm 8.1 nêu trên tại thời điểm nộp Hồ sơ yêu cầu bảo hiểm

9.2.   Quà tặng cho Khách hàng sẽ được trao cùng với bộ Hợp đồng bảo hiểm.

9.3.   Sau 10 ngày kể từ ngày MB Ageas Life nhận được bằng chứng khách hàng nhận được Quà tặng (báo phát thành công hoặc có văn bản ký nhận trực tiếp của khách hàng), Chuyên viên chăm sóc khách hàng của MB Ageas Life sẽ gọi điện để xác nhận việc khách hàng đã được nhận Quà tặng.

9.4.   Trường hợp Khách hàng hủy/thay đổi Hợp đồng bảo hiểm dẫn đến việc không đủ điều kiện nhận quà, Khách hàng có trách nhiệm hoàn lại tiền mặt tương đương với giá trị quà tặng hoặc sẽ bị khấu trừ số tiền tương ứng giá trị quà t ặng khi MB Ageas Life thanh toán bất kỳ khoản tiền nào cho Khách hàng.

10. Các quy định khác:

10.1 Khách hàng có trách nhiệm kiểm tra chất lượng quà tặng ngay tại thời điểm được bàn giao. MB Ageas Life không chịu trách nhiệm đối với các các khiếm khuyết, lỗi, hỏng của Quà tặng do Khách hàng không kiểm tra ngay tại thời điểm nhận quà hoặc do lỗi sử dụng của Khách hàng sau thời điểm nhận quà.  Các quà tặng sẽ được bảo hành theo chính sách của Nhà sản xuất (nếu có).

10.2. Nhằm đảm bảo tính minh bạch của Chương trình khuyến mại, MB Ageas Life và MB có quyền công bố số lượng quà tặng, danh tính, quốc tịch và hình ảnh của người được tặng quà khi có nhu cầu và khi được yêu cầu.

10.3. Chương trình này thực hiện kết hợp với những chương trình khuyến mại khác. Trong trường hợp có nhiều hơn một chương trình khuyến mại áp dụng cho cùng loại sản phẩm, dịch vụ, Khách hàng được quyền lựa chọn bất cứ Chương trình nào mà Khách hàng muốn tham dự.

10.4. Khách hàng nhận quà tặng phải chịu chi phí đi lại, ăn ở cho việc nhận quà tặng của mình (nếu có).

10.5 Mọi thắc mắc, khiếu nại của khách hàng liên quan đến Chương trình khuyến mại này được giải quyết trong vòng 30 ngày kể từ ngày kết thúc Chương trình hoặc kể từ ngày khách hàng nhận được Quà tặng (Thời hạn khiếu nại). Mọi tranh chấp, thắc mắc (nếu có) sẽ chỉ được giải quyết trong Thời hạn khiếu nại. MB Ageas Life có toàn quyền đưa ra quyết định giải quyết khiếu nại cuối cùng.

Mọi thắc mắc liên quan đến Chương trình khuyến mại này đề nghị liên hệ với:

Số điện thoại: 024 2229 6666 – Máy lẻ: 6004

10.6. Điều kiện, Điều khoản của Chương trình khuyến mại này được lập bằng Tiếng Việt, được thông báo đến các cơ quan có thẩm quyền theo đúng quy định của pháp và được công bố công khai tại các Địa điểm thực hiện khuyến mại và các phương tiện truyền thông khác do MB Ageas Life quyết định./.

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Sử dụng e-mail để đăng ký nhận thông tin mới từ MB Ageas Life

Bằng việc click nút "Gửi thông tin", bạn đã đồng ý với cácđiều khoản và điều kiệncủa chúng tôi
Gửi thông tin