Đóng Phí Tái Tục - Giành Ngay Quà Khủng | MB Ageas Life

Khuyến mại

Đóng Phí Tái Tục - Giành Ngay Quà Khủng | MB Ageas Life

Alt image
ByMB Ageas Life6 tháng 10 năm 2022
Đóng Phí Tái Tục - Giành Ngay Quà Khủng | MB Ageas Life

Với tôn chỉ là người đồng hành cùng khách hàng trên mọi chặng đường của cuộc sống, MB Ageas Life chính thức triển khai chương trình dành riêng cho các khách hàng đóng phí tái tục hợp đồng nhằm khuyến khích khách hàng tiếp nối sự bảo vệ cho chính mình và những người thân yêu trên hành trình ưu tiên hạnh phúc.

Đặc biệt trong đợt khuyến mãi lần này MB Ageas Life sẽ tổ chức 2 chương trình song song:

I. Thanh Toán Ngay - Quà Liền Tay (Chương trình dành cho khách hàng đóng phí thông qua hình thức Autodebit)

1. Thời gian khuyến mại: 10/10/2022 – 31/12/2022 hoặc khi số lượng quà tặng đã hết tùy thuộc vào thời điểm nào đến trước.

2. Địa bàn áp dụng: Toàn quốc

3. Điều kiện áp dụng:

- Đối tượng áp dụng: Khách hàng là Bên mua bảo hiểm của MB Ageas Life, đóng phí tái tục thỏa mãn đồng thời các điều kiện sau:

· Sản phẩm bảo hiểm chính: Kiến Tạo Ước Mơ, Vững Tương Lai, Ngày Mai Sẵn Sàng, Hành Trình Hạnh Phúc, Kiến Tạo Tương Lai.

· HĐBH có ngày hiệu lực từ 01/08/2021 đến 31/10/2021, đến hạn đóng phí tái tục năm 2022,

· Thực hiện đăng ký và đóng phí thành công qua hình thức Autodebit trong Thời gian khuyến mại

· Định kỳ đóng phí: Năm, nửa năm, quý

4. Thông tin quà tặng:

- Quà tặng là voucher mua sắm VINID, sẽ được MB Ageas Life gửi tới khách hàng qua tin nhắn trong vòng 05 ngày kể từ ngày khách hàng đóng phí hoặc khôi phục hợp đồng thành công và hợp đồng thỏa mãn các điều kiện nêu tại mục 3.

- Đối với mỗi hợp đồng thỏa mãn các điều kiện nêu tại mục 3, khách hàng sẽ nhận được E - Voucher VinID theo mệnh giá tương ứng như sau:

Điều kiện Phí bảo hiểm của HĐBH Loại voucher
Từ 100 triệu đồng trở lên E-Voucher VINID trị giá 5.000.000đ
Từ 40 triệu đồng đến dưới 100 triệu đồng E-Voucher VINID trị giá 2.500.000đ
Từ 20 triệu đồng đến dưới 40 triệu đồng E-Voucher VINID trị giá 1.000.000đ
Từ 10 triệu đồng đến dưới 20 triệu đồng E-Voucher VINID trị giá 500.000đ
Dưới 10 triệu đồng E-Voucher VINID trị giá 300.000đ

- Khách hàng có trách nhiệm kiểm tra quà tặng ngay tại thời điểm nhận được tin nhắn quà tặng. Mọi vấn đề liên quan đến Quà tặng cần được phản hồi tới MB Ageas Life theo số điện thoại và email nêu dưới đây trong vòng 05 ngày làm việc. MB Ageas Life sẽ không chịu trách nhiệm trong trường hợp:

§ Khách hàng không có số điện thoại hoặc sai số điện thoại

§ Khách hàng tiết lộ thông tin mã quà tặng cho bên thứ 3

II. Cùng Đồng Hành - Cùng Yêu Thương (khách hàng đóng phí theo hình thức thông thường)

1. Thời gian khuyến mại: 10/10/2022 – 31/12/2022 hoặc khi số lượng quà tặng đã hết tùy thuộc vào thời điểm nào đến trước.

2. Địa bàn áp dụng: Toàn quốc

3. Điều kiện áp dụng:

- Đối tượng áp dụng: Khách hàng là Bên mua bảo hiểm của MB Ageas Life, đóng phí tái tục hoặc khôi phục cho Hợp đồng bảo hiểm thỏa mãn đồng thời các điều kiện sau:

· Sản phẩm bảo hiểm chính: Kiến Tạo Ước Mơ, Vững Tương Lai, Ngày Mai Sẵn Sàng, Hành Trình Hạnh Phúc, Kiến Tạo Tương Lai.

· HĐBH có ngày hiệu lực từ 01/08/2021 đến 31/10/2021, đến hạn đóng phí tái tục năm 2022 cụ thể:

+ Điều kiện đối với các HĐBH đến hạn đóng phí trong tháng 8/2022 là: (1) đang còn hiệu lực và thực hiện đóng phí trong tháng 10/2022 hoặc (2) đã mất hiệu lực nhưng được khôi phục hiệu lực thành công trong tháng 10/2022

+ Điều kiện đối với các HĐBH có ngày đến hạn đóng phí trong tháng 9/2022 và tháng 10/2022 là thực hiện đóng phí trong khoảng thời gian từ ngày thứ 30 (ngày T+30) đến ngày thứ 60 (ngày T+60) kể từ ngày đến hạn đóng phí (ngày T).

· Hợp đồng bảo hiểm có phí bảo hiểm từ 20 triệu đồng trở lên.

· Phí bảo hiểm được thanh toán thành công và ghi nhận trên hệ thống của MB Ageas Life trong thời gian khuyến mãi.

· Định kỳ đóng phí: Năm, nửa năm, quý

4. Thông tin quà tặng:

- Quà tặng là E- Voucher mua sắm VinID, sẽ được MB Ageas Life gửi tới khách hàng qua tin nhắn trong vòng 05 ngày kể từ ngày khách hàng đóng phí hoặc khôi phục hợp đồng thành công và hợp đồng thỏa mãn các điều kiện nêu tại mục 3.

- Đối với mỗi hợp đồng thỏa mãn các điều kiện nêu tại mục 3, khách hàng sẽ nhận được E- Voucher VinID theo mệnh giá tương ứng như sau:

Điều kiện Phí bảo hiểm của HĐBH Loại voucher
Từ 100 triệu đồng trở lên E-Voucher VINID trị giá 1.000.000đ
Từ 40 triệu đồng đến dưới 100 triệu đồng E-Voucher VINID trị giá 500,000đ
Từ 20 triệu đồng đến dưới 40 triệu đồng E-Voucher VINID trị giá 200,000đ

- Khách hàng có trách nhiệm kiểm tra quà tặng ngay tại thời điểm nhận được tin nhắn quà tặng. Mọi vấn đề liên quan đến Quà tặng cần được phản hồi tới MB Ageas Life theo số điện thoại và email nêu dưới đây trong vòng 05 ngày làm việc. MB Ageas Life sẽ không chịu trách nhiệm trong trường hợp:

§ Khách hàng không có số điện thoại hoặc sai số điện thoại

§ Khách hàng tiết lộ thông tin mã quà tặng cho bên thứ 3

5. Các điều khoản chung:

- Chương trình không áp dụng cho trường hợp đóng phí kèm yêu cầu đổi định kỳ nộp phí nếu định kỳ nộp phí mới có hệ số nhỏ hơn, ví dụ: đổi từ định kỳ đóng phí phí nửa năm sang định kỳ đóng phí theo quý.

- Nhằm đảm bảo tính minh bạch của Chương trình khuyến mại, MB Ageas Life chỉ tặng quà là Quà tặng cho chính Bên mua bảo hiểm và có quyền công bố số lượng Quà tặng, danh tính, quốc tịch và hình ảnh của người được tặng Quà theo quy định của pháp luật hoặc theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền

- Mỗi hợp đồng đóng phí thành công thỏa điều kiện chương trình được nhận tối đa một lần ưu đãi.

- Chương trình không áp dụng với HĐBH có BMBH là cán bộ nhân viên của MB Ageas Life.

- Một khách hàng có thể nhận được đồng thời nhiều ưu đãi nếu đống phí nhiều hợp đồng thỏa điều kiện chương trình.

- Chương trình khuyến mại này có thể thực hiện cùng thời điểm với những Chương trình khuyến mại khác. Trong trường hợp có nhiều hơn một Chương trình khuyến mại áp dụng cho cùng loại Sản phẩm bảo hiểm, Khách hàng được quyền lựa chọn đồng thời các Chương trình Khuyến mại đang được áp dụng trong Thời gian khuyến mại đối với Sản phẩm bảo hiểm đó

- Thể lệ Chương trình này có thể thay đổi tại từng thời điểm theo toàn quyền quyết định của MB Ageas Life sau khi đã thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật.

- Mọi thắc mắc, khiếu nại liên quan đến Chương trình khuyến mại này được giải quyết trong vòng 30 ngày kể từ ngày kết thúc Chương trình khuyến mại hoặc từ ngày khách hàng nhận được mã Quà tặng, tùy thời điểm nào đến sau. Thắc mắc, khiếu nại (nếu có) sẽ chỉ được xem xét & giải quyết trong thời hạn khiếu nại. MB Ageas Life có toàn quyền đưa ra quyết định khiếu nại cuối cùng.

6. Thông tin hỗ trợ, Anh/chị vui lòng liên hệ:

· Với Khách hàng:

Hotline: 024 2229 8888 | E: dvkh@mbageas.life

· Với đội ngũ kinh doanh:

024 7302 4866, nhấn phím 03 | Email: hotrokinhdoanh@mbageas.life

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Sử dụng e-mail để đăng ký nhận thông tin mới từ MB Ageas Life

Bằng việc click nút "Gửi thông tin", bạn đã đồng ý với cácđiều khoản và điều kiệncủa chúng tôi
Gửi thông tin