Đón hè rực rỡ cùng MB Ageas Life

Khuyến mại

Đón hè rực rỡ cùng MB Ageas Life

Alt image
ByMB Ageas Life1 tháng 7 năm 2019
Đón hè rực rỡ cùng MB Ageas Life

/07/2019. MB Ageas Life thực hiện chuyển phát tối đa 2 lần trong trường hợp quà tặng bị hoàn lại Công ty.

Sau 10 ngày kể từ ngày MB Ageas Life nhận được bằng chứng Khách hàng nhận được Quà tặng (báo phát thành công hoặc có văn bản ký nhận trực tiếp của Khách hàng), Chuyên viên chăm sóc khách hàng của MB Ageas Life có thể gọi điện để xác nhận việc Khách hàng đã được nhận Quà tặng.

Các quy định khác:

Khách hàng được coi là không đủ điều kiện nhận quà tặng khuyến mại nếu nội dung chuyển tiền không ghi/ghi sai số HĐBH dẫn đến MB Ageas Life không nhận diện được giao dịch thanh toán và khách hàng không gửi thông tin tra soát giao dịch trong thời gian hiệu lực của Chương trình khuyến mại.

Khách hàng có trách nhiệm kiểm tra quy cách, chất lượng Voucher ngay tại thời điểm được bàn giao. Mọi vấn đề liên quan Quà tặng cần thông báo ngay cho người giao Quà tặng và phản hồi đến MB Ageas Life theo số điện thoại và email nêu dưới đây trong vòng 01 ngày kể từ ngày ký nhận Quà tặng.

Nhằm đảm bảo tính minh bạch của Chương trình khuyến mại, MB Ageas Life có quyền công bố số lượng Quà tặng, danh tính, quốc tịch và hình ảnh của người được tặng quà khi có nhu cầu và/hoặc khi được yêu cầu.

Chương trình này được  thực hiện kết hợp với những chương trình khuyến mại khác của MB Ageas Life.

Mọi thắc mắc, khiếu nại của khách hàng liên quan đến Chương trình khuyến mại này được giải quyết trong vòng 30 ngày kể từ ngày kết thúc Chương trình hoặc kể từ ngày khách hàng nhận được Quà tặng (Thời hạn khiếu nại), tùy thời điểm nào đến trước. Mọi tranh chấp, thắc mắc (nếu có) sẽ chỉ được giải quyết trong Thời hạn khiếu nại. MB Ageas Life có toàn quyền đưa ra quyết định giải quyết khiếu nại cuối cùng.

Mọi thắc mắc liên quan đến Chương trình khuyến mại này đề nghị liên hệ với:

Số điện thoại: 024 2229 6666 – Máy lẻ: 7122

Email: thu.dth@mbageas.life hoặc hang.vtm@mbageas.life

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Sử dụng e-mail để đăng ký nhận thông tin mới từ MB Ageas Life

Bằng việc click nút "Gửi thông tin", bạn đã đồng ý với cácđiều khoản và điều kiệncủa chúng tôi
Gửi thông tin