Khuyến mại

Chương trình khuyến mại: Bảo hiểm trao tay, An tâm bảo vệ

Alt image
ByMB Ageas Life15 tháng 1 năm 2021
Chương trình khuyến mại: Bảo hiểm trao tay, An tâm bảo vệ

Công ty Bảo hiểm nhân thọ MB Ageas Life trân trọng thông báo với Quý khách hàng về Chương trình khuyến mại: “Bảo hiểm trao tay, An tâm bảo vệ diễn ra từ 15/01/2021 đến hết ngày 31/12/2021 với nội dung chi tiết như sau:

1. Tên Chương trình khuyến mại:Bảo hiểm trao tay, An tâm bảo vệ

2. Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại: Hợp đồng bảo hiểm sản phẩm Bảo Hiểm Tai Nạn 360 của MB Ageas Life có định kỳ đóng phí hàng tháng theo Quy tắc, điều khoản sản phẩm Bảo Hiểm Hai Nạn 360 được phê duyệt theo công văn số 8333/BTC-QLBH ngày 19 tháng 07 năm 2019 của Bộ Tài chính.

3. Thời gian khuyến mại: Từ ngày 15/01/2021 đến hết ngày 31/12/2021 hoặc cho đến khi Ngân sách theo thông báo tại Chương trình khuyến mại đã hết, tùy thời điểm nào đến trước.

4. Địa bàn (phạm vi) khuyến mại: Tất cả các tỉnh, thành phố trên cả nước.

5. Hình thức khuyến mại: Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền có kèm theo việc mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

6. Khách hàng của Chương trình khuyến mại: Bên mua bảo hiểm là cá nhân mua Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại qua ứng dụng ngân hàng điện tử (MB App) của Ngân hàng TMCP Quân đội và thỏa mãn các điều kiện theo quy định tại Điểm 7 dưới đây.

7. Cơ cấu giải thưởng:

7.1. Quà tặng:

Quà tặng bằng tiền để đóng Phí bảo hiểm 01 tháng đầu tiên cho Hợp đồng Bảo Hiểm Tai Nạn 360 theo Quy tắc, điều khoản sản phẩm Bảo Hiểm Tai Nạn 360 được phê duyệt theo công văn số 8333/BTC-QLBH ngày 19 tháng 07 năm 2019 của Bộ Tài chính.

Khách hàng của Chương trình khuyến mại sẽ được nhận Quà tặng bằng tiền để đóng Phí bảo hiểm 01 tháng đầu tiên của Hợp đồng Bảo Hiểm Tai Nạn 360 như sau:

STT Giới tính của Khách hàng Quà tặng Giá trị Quà tặng (VND)
1 Nam Tiền nộp Phí bảo hiểm 95,000
2 Nữ 65,000

Lưu ý:

- Quà tặng không có giá trị quy đổi ra tiền mặt.

- Mỗi khách hàng chỉ được nhận tối đa 01 quà tặng trong suốt Thời gian khuyến mại.

7.2. Điều kiện về Hợp đồng bảo hiểm:

Hợp đồng bảo hiểm (HĐBH) của Khách hàng được phát hành trong Thời gian khuyến mại.

8. Nội dung chi tiết của Chương trình khuyến mại:

8.1 Quy trình trao Quà tặng cho Khách hàng:

Khi Khách hàng tham gia sản phẩm Bảo Hiểm Tai Nạn 360 của MB Ageas Life thỏa mãn điều kiện quy định tại thông báo này, trong vòng 03 ngày làm việc kể từ khi HĐBH của Khách hàng được phát hành, MB Ageas Life sẽ gửi tin nhắn xác nhận HĐBH được phát hành thành công và Khách hàng đã được nhận Quà tặng bằng tiền để đóng Phí bảo hiểm tháng đầu tiên đến Khách hàng theo thông tin Khách hàng đăng ký trên Hồ sơ yêu cầu bảo hiểm với nội dung:

“HDBH so 1800xxxxxxxx cua Quy khach da duoc phat hanh thanh cong va duoc MB Ageas Life tang Phi bao hiem thang dau tien. Vui long xem thong tin chi tiet tai bo HDBH dien tu da duoc gui den email cua Quy khach.”

8.2 Các quy định khác:

a) Khách hàng có trách nhiệm kiểm tra Bộ HĐBH điện tử ngay tại thời điểm nhận được tin nhắn và email của MB Ageas Life. Mọi vấn đề liên quan tới Bộ HĐBH và Quà tặng cần phản hồi tới MB Ageas Life theo số điện thoại và email được quy định tại thông báo này trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được tin nhắn.

b) Khi tham gia Chương trình khuyến mại, Khách hàng đồng ý để MB Ageas Life có toàn quyền sử dụng hình ảnh, thông tin của Khách hàng liên quan đến Chương trình vào các hoạt động quảng cáo và thông báo rộng rãi với công chúng mà không phải xin chấp thuận của Khách hàng và không phải trả thêm bất cứ khoản phí nào.

c) Nhằm đảm bảo tính minh bạch của Chương trình khuyến mại, MB Ageas Life có quyền công bố số lượng Quà tặng, danh tính, quốc tịch và hình ảnh của người được tặng Quà tặng khi có nhu cầu và khi được yêu cầu.

d) Chương trình khuyến mại này có thể thực hiện kết hợp với những Chương trình khuyến mại khác.

e) Mọi thắc mắc, khiếu nại của Khách hàng liên quan đến Chương trình khuyến mại này được giải quyết trong vòng 30 ngày kể từ ngày Khách hàng nhận được Quà tặng (Thời hạn khiếu nại. Mọi tranh chấp, thắc mắc (nếu có) sẽ chỉ được giải quyết trong Thời hạn khiếu nại. MB Ageas Life có toàn quyền đưa ra quyết định giải quyết khiếu nại cuối cùng.

f) Chương trình khuyến mại có thể thay đổi tại từng thời điểm theo toàn quyền quyết định của MB Ageas Life sau khi đã thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật.

g) Nếu vì lý do bất khả kháng (theo quy định của pháp luật) hoặc vì bất cứ lý do nào khác nằm ngoài tầm kiểm soát của MB Ageas Life hay không phải do lỗi của MB Ageas Life mà Chương trình không được diễn ra như kế hoạch hoặc có sự thay đổi hay ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động quản lý, điều hành, tính công bằng, MB Ageas Life (trong phạm vi pháp luật cho phép) hủy bỏ, kết thúc, thay đổi hoặc trì hoãn một phần hoặc toàn bộ Chương trình và/hoặc có thể loại ra khỏi Chương trình bất kỳ cá nhân nào trong trường hợp có liên quan đến việc gây rối, phá hoại hay gian lận, trục lợi trong Chương trình sau khi có sự đồng ý của cơ quan nhà nước hoặc theo quy định của pháp luật hiện hành.

Mọi thắc mắc liên quan đến Chương trình khuyến mại này đề nghị liên hệ với:

Số điện thoại: 024 2229 6666 – Máy lẻ: 7002

Email: hoa.ttq@mbageas.life/dvkh@mbageas.life

11. Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ MB Ageas cam kết thực hiện đúng và hoàn toàn chịu trách nhiệm về Chương trình khuyến mại trên theo quy định của pháp luật hiện hành.

1614238113382_original.jpg

Từ khoá: Bảo hiểm tai nạn 360, MB Ageas Life khuyến mại

Bình luận

Bình luận

Đăng bình luận

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Sử dụng e-mail để đăng ký nhận thông tin mới từ MB Ageas Life

Bằng việc click nút "Gửi thông tin", bạn đã đồng ý với cácđiều khoản và điều kiệncủa chúng tôi
Gửi thông tin