Bảo hiểm tai nạn: Bảo hiểm toàn diện dù bạn ở nơi đâu

Góc báo chí

Bảo hiểm tai nạn: Bảo hiểm toàn diện dù bạn ở nơi đâu

Alt image
BởiMB Ageas Life10 tháng 4 năm 2020
Alt image

Chỉ với mức phí bảo hiểm từ 500.000 đồng/năm, tương đương với khoảng 40.000 đồng/tháng, bạn đã được bảo vệ toàn diện khỏi rủi ro tai nạn.

Có những tai nạn xảy ra khiến không ít gia đình rơi vào hoàn cảnh khủng hoảng tài chính, sẽ càng lo lắng hơn khi người gặp tai nạn là trụ cột gia đình.

Để chuẩn bị trước cho những rủi ro, hãy để Bảo hiểm tai nạn Bảo Vệ Toàn Diện của Bảo hiểm nhân thọ MB Ageas Life giúp bạn thiết lập kế hoạch tài chính ngay hôm nay!

1599729559618_original.gif

Bảo hiểm Tai Nạn Cá Nhân được thiết kế tối ưu để bảo vệ khách hàng toàn diện với ưu việt:

1599729576793_original.jpg

Đặc điểm bảo hiểm:

  • Tuổi tham gia: từ 30 ngày tuổi đến 60 tuổi
  • Thời hạn bảo hiểm: 1 năm, tái tục hàng năm đến khi NĐBH 65 tuổi
  • Định kì đóng phí: Hàng năm

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Sử dụng e-mail để đăng ký nhận thông tin mới từ MB Ageas Life

Bằng việc click nút "Gửi thông tin", bạn đã đồng ý với cácđiều khoản và điều kiệncủa chúng tôi
Gửi thông tin