Ông Gary Crist

Alt image
Alt image

Ông Gary Crist

Phó Chủ tịch Hội đồng Thành viên

Alt image

Ông Gary Crist

Phó Chủ tịch Hội đồng Thành viên

Trình độ chuyên môn:


- Thạc sĩ, trường American Graduate School of International Management (Phoenix, Arizona, Hoa Kỳ).

- Cử nhân, Đại học Wittenberg (Springfield, Ohio, Hoa Kỳ).

Kinh nghiệm:

- Từ năm 1981, ông từng giữ nhiều vị trí quản lý cấp cao trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm ở Singapore, Indonesia, Thái Lan, Hồng Kông và Philippines.

- Ông gia nhập Tập đoàn bảo hiểm Ageas từ tháng 1/2002, với trọng trách xây dựng chiến lược phát triển hoạt động bảo hiểm của Ageas tại khu vực.

- Tháng 8/2011, ông được bổ nhiệm làm Giám đốc điều hành Công ty TNHH Dịch vụ Ageas Asia.

- Ngoài vị trí thành viên Ủy ban điều hành của Ageas, hiện ông đang là Giám đốc Điều hành tại nhiều công ty hoạt động hoặc liên kết với Ageas ở Châu Á, bao gồm MB Ageas Life.

- Hiện ông đang là Phó Chủ tịch Hội đồng Thành viên MB Ageas Life.

Chức vụ tại các tổ chức khác:

- Giám đốc điều hành tại Công ty TNHH Ageas Asia Services.

- Giám đốc điều hành tại Công ty TNHH Taiping Life Insurance.

- Giám đốc điều hành tại Công ty TNHH Muang Thai Group Holdings.

- Giám đốc điều hành tại Maybank Ageas Holdings Berhad.