Bà Nguyễn Thị Thanh Nga

Alt image
Alt image

Bà Nguyễn Thị Thanh Nga

Thành viên Hội đồng thành viên

Alt image

Bà Nguyễn Thị Thanh Nga

Thành viên Hội đồng thành viên

Trình độ chuyên môn:

- Thạc sĩ kinh tế quản lý.

Kinh nghiệm:

- Bà là một trong những cán bộ gắn bó lâu năm và có nhiều đóng góp lớn cho MBBank.

- Bà từng đảm nhiệm các vị trí chủ chốt tại MBBank như: Phó Giám đốc Khối Quản trị rủi ro; Phó Giám đốc Khối Thẩm định và phê duyệt tín dụng; Giám đốc Khối Đầu tư.

- Tháng 4/2019, bà được bổ nhiệm Giám đốc tài chính của MBBank.

- Bà hiện là một trong những thành viên của Hội đồng Thành viên tại MB Ageas Life.

Chức vụ tại các tổ chức khác:

- Giám đốc tài chính tại MBBank.

Back to top