Ông Lê Phạm Duy - Phó Tổng Giám đốc | MB Ageas Life

Ông Lê Phạm Duy

Alt image
Alt image

Ông Lê Phạm Duy

Phó Tổng Giám đốc

Ông Lê Phạm Duy

Phó Tổng Giám đốc

Trình độ chuyên môn:

- Thạc sỹ Tài chính & Ngân hàng – Đại học Northwest.

Kinh nghiệm:

- Ông đã có hơn 10 năm kinh nghiệm quản lý trong lĩnh vực tài chính ngân hàng.

- Ông gia nhập MB Bank từ tháng 6/2012 và từng giữ nhiều vị trí giám đốc chi nhánh.

- Hiện nay ông là Phó Tổng giám đốc MB Ageas Life.

Back to top