Ông Gary Crist | MB Ageas Life
Alt image
Alt image

Ông Gary Crist

Phó Chủ tịch Hội đồng Thành viên

Ông Gary Crist

Phó Chủ tịch Hội đồng Thành viên

Trình độ chuyên môn:


- Thạc sĩ, trường American Graduate School of International Management (Phoenix, Arizona, Hoa Kỳ).

- Cử nhân, Đại học Wittenberg (Springfield, Ohio, Hoa Kỳ).

Kinh nghiệm:

- Từ năm 1981, ông từng giữ nhiều vị trí quản lý cấp cao trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm ở Singapore, Indonesia, Thái Lan, Hồng Kông và Philippines.

- Ông gia nhập Tập đoàn bảo hiểm Ageas từ tháng 1/2002, với trọng trách xây dựng chiến lược phát triển hoạt động bảo hiểm của Ageas tại khu vực.

- Tháng 8/2011, ông được bổ nhiệm làm Giám đốc điều hành Công ty TNHH Dịch vụ Ageas Asia.

- Ngoài vị trí thành viên Ủy ban điều hành của Ageas, hiện ông đang là Giám đốc Điều hành tại nhiều công ty hoạt động hoặc liên kết với Ageas ở Châu Á, bao gồm MB Ageas Life.

- Hiện ông đang là Phó Chủ tịch Hội đồng Thành viên MB Ageas Life.

Chức vụ tại các tổ chức khác:

- Giám đốc điều hành tại Công ty TNHH Ageas Asia Services.

- Giám đốc điều hành tại Công ty TNHH Taiping Life Insurance.

- Giám đốc điều hành tại Công ty TNHH Muang Thai Group Holdings.

- Giám đốc điều hành tại Maybank Ageas Holdings Berhad.

Back to top