Ông Dominik Smeets - Phó Tổng Giám đốc thứ nhất | MB Ageas Life

Ông Dominik Smeets

Alt image
Alt image

Ông Dominik Smeets

Phó Tổng Giám đốc thứ nhất

Ông Dominik Smeets

Phó Tổng Giám đốc thứ nhất

Ông Dominik đã có 20 năm kinh nghiệm tại các vị trí điều hành cấp cao tại châu Âu và châu Á trong ngành dịch vụ tài chính. Gần đây, Ông là Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc và Thành viên Hội đồng quản trị điều hành của Công ty bảo hiểm nhân thọ Troo - Liên doanh bao hiểm nhân thọ giữa Ageas và ngân hàng East-West tại Philippines.

Ông tin rằng, đây là giai đoạn quan trọng để MB Ageas Life tạo nên những thay đổi quan trọng.

Ông cam kết đồng hành cùng MB Ageas Life đưa Khối Đại lý MB Ageas Life lên một tầm cao mới.

Back to top